2016-11-15

Struktura organizacyjna Ośrodka

W skład Ośrodka wchodzą 4 jednostki organizacyjne:

 • Szpital
 • Przychodnia Przyszpitalna
 • Dział Diagnostyki
 • Dział Rehabilitacyjny

W Szpitalu działają następujące komórki organizacyjne:

 • Oddział Reumatologiczny A i B - 75 łóżek
 • Oddział Reumatologiczno-Ortopedyczny z Blokiem Operacyjnym - 20 łóżek
 • Oddział Dzienny o profilu powyższych oddziałów - 28 miejsc
 • Oddział Anastezjologii
 • Izba Przyjęć Szpitala
 • Apteka Zakładowa

W ramach Przychodni Przyszpitalnej działają:

 • Poradnia Reumatologiczna
 • Poradnia Rehabilitacyjna 
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
 • Gabinet Diagnostyczno-Zabiegowy

Dział Diagnostyki składa się z następujących komórek:

 • Laboratorium analityczne
 • Pracownia RTG
 • Pracownia Densytometryczna
 • Pracownia Ultrasonograficzna  

Dział Rehabilitacyjny:

 • Gabinety Fizykoterapii
 • Gabinety Hydroterapii 
 • Gabinety Parafinoterapii
 • Gabinety Krioterapii
 • Pracownia Kinezyterapii